De smalle hemel van Gertjan Segers (CU)

Als ik goed ben geïnformeerd is #zelfgenoegzaamheid een van de zwaarste zonden die een gereformeerde kerkganger kan begaan. Men dient zich te onderwerpen aan hetgeen door God in Zijn ondoorgrondelijk Besluit is voorbeschikt. Het is niet aan Gertjan om te bepalen wie is voorbestemd tot het Koninkrijk der Hemelen en wie niet.
Toch ontglipte de leider van de Christen Unie dezer dagen de volgende tweet:

“Een HEMELSBREED verschil”!

Lees “De smalle hemel van Gertjan Segers (CU)” verder